Vendsyssel FestivalSkandinaviens største
klassiske musikfestival


Sommeren 2017
57 koncerter
Danske og internationale kunstnere
Spillesteder
Vendsyssel Festival tilbyder god klassisk musik opført i nogle af landsdelens mange smukke ældre og nyere kirker, på herregårde og kunstmuseer eller andre lokaliteter, der er egnede til koncerter.


Abildgård Kirke, Frederikshavn
Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn

Kirken, der er opført i 1970, er placeret i den nordvestlige del af Frederikshavn. Arkitekt er Leopold Teschl. Kirkerummet er stort og rummeligt med rene fine linier. Kirkecentret er opbygget som en klostergård med meget fine menighedslokaler.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Agersted Kirke
Præstbrovej 62, 9330 Dronninglund

Agersted Kirke ligger ca. 1 km uden for Agersted placeret på en bakketop, og fra kirkegården er der en flot udsigt. Kirken blev bygget i 1903.
Har handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Astrup Kirke
Bøgstedvej 302, Astrup, 9800 Hjørring

Astrup Kirke er opført i 1200-tallet. Et tårn er omtalt i 1639, men findes ikke længere. Våbenhuset er fra anden halvdel af 1800-tallet. Romansk granitdøbefont med enkel stregornamentik. Prædikestol (1616) er fra Niels Ibsens værksted i Hjørring. I vestmuren ses en afstøbning af en munkesten med runeindskrift
Læs mere om kirken.


Bangsbostrand Kirke, Frederikshavn
Søndergade 204-206, 9900 Frederikshavn

Kirken er opført i 1902 af arkitekt K. Varming, København. Byggestilen er en efterligning af de gamle middelalderkirker. Kirken er en korskirke hvilende på en kraftig sokkel af tilhuggede kvadre. Omfattende restaurering i 1952 og 1985.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Bistrupkirken, Hjørring
Ringvejen 7, 9800 Hjørring

Bygget i 1978, som en "arbejds-kirke", med fremragende faciliteter til menighedsarbejde af forskellig art. Kirken er udvidet i 1997 med større menighedslokaler. Døbefonten og korset over alteret er udført af sølvsmedeparret Helga og Bent Exner.
Har handicapvenlige adgangsforhold og handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Bjergby Kirke
Træholtvej 4, 9800 Hjørring

Kirken er bygget i midten af 1100-tallet af tilhuggede granitkvadre.Kirkens største klenodie er alterbordsforsiden, der muligvis er fra 1100-tallet.
Har handicaptoilet, dog med højt trin.
Læs mere om kirkenBrønderslev Kirke
Bredgade 104, 9700 Brønderslev

Kirken er opført i 1920-1922 efter tegninger af arkitekt Valdemar Schmidt. Den blev indviet 26. marts 1922 og består af et langhus med en tresidet korgavl. Tårnet er fritstående forbundet til kirken ved en mellemgang, der rummer dåbsværelse og sakristi, tårnet blev opført i 1925. I 1982 blev menighedshuset mod vest tilføjet. Handicaptoilet i forbindelse med kirken. Læs mere om kirken


Børglum Klosterkirke
Børglum Klostervej 253, 9760 Vrå

Kirken var oprindelig landsdelens domkirke. Den er bygget af præmonstratenserordenen i 1100-tallet til det tilhørende munkekloster. Børglum var tillige sæde for biskoppen. Siden 1665 har Børglum Kloster været i privat eje. Kirken oplyses med levende lys. 
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Den Gamle Station, Hirtshals
Peder Rimmensgade 40, 9850 Hirtshals

Jernbanestation efter tegning af arkitekt Sylvius Knutzen. Fungerede som jernbanestation 1925-28. Herefter som sommerpension, hermetikproduktion, tysk kommandostation for kystbatterierne, beboelse mm. I 1990 blev den gennemrestaureret og omdannet til forsamlings- og kulturhus.
Læs mere om stationen


Dronninglund Slotskirke
Slotsgade 8B, 9330 Dronninglund

I løbet af 1100-tallet blev der oprettet et benediktinernonnekloster i Hundslund, som senere kom til at hedde Dronninglund. I skriftlige kilder omtales det første gang i 1264. Klosteret var indviet til Sct. Clement.  
Har handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Frederikshavn kirke
Kirkepladsen 6, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kirke er bygget i 1892 af kridtsten fra Stevns Klint. Altertavlen er malet af Michael Ancher. Glasmosaikvinduerne er af belgisk oprindelse. Døbefonten er udført i St. Petersborg i russisk marmor.
Har handicaptoilet i bygning nær kirken, åbnes på anmodning.
Læs mere om kirken


Fladstrand kirke, Frederikshavn
Kirkegårds Alle 21, 9900 Frederikshavn

Kong Christian 5. gav i 1686 tilladelse til kirkebyggeriet i Fladstrand.Byggeriet blev financieret med en form for kirkeskat, hvor samtlige kirker i Aalborg Stift hver skulle bidrage med 1 rigsdaler. Den 22. maj 1690 blev kirken indviet. I 2008 gennemgik kirken en stor restaurering under ledelse af arkitekt Øjvind Jørgensen.
Læs mere om kirken


Gjøl Kirke

Gjøl kirke er antagelig opført i midten af 1100-tallet. Valdemar Sejr, der var konge 1202-1241, skænkede den kort før sin død til Børglum Kloster. Midt i 1400-tallet er kirken blevet forlænget mod vest med et fag. Tårn og sakristi er fra samme periode. Et våbenhus blev også tilføjet. Det nuværende våbenhus menes dog at være fra 1873. Handicaptoilet i Sognegården tæt ved kirken. Læs mere om kirken


Hirtshals Kirke


Kirken blev grundlagt i 1907. Arkitekt var Carl Valdemar Harrild, København. Senere blev kirken udvidet i henholdsvis 1964 og 1967. Kirkerummet fremtræder i dag lyst og enkelt med meget rene linier. Altergruppen er fremstillet af Eigil Wedel Schmidt.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Hjørring Gymnasium

Hjørring Gymnasium blev oprettet 1872 i den gamle realskole i Skolegade og Museumsgade. Skolens nuværende bygning på Skolevangen 23 er opført 1957-58 på den gamle markedsplads af arkitekterne E. Holst, Å. Holst og N. Meyer. Skolen råder over en festsal med 600 pladser. Handicaptoilet lige uden for Festsalen.Læs mere om gymnasietHjørring Kirkegårds Kapel

Adresse: Kirkegårdsvej 17, 9800 Hjørring.Hune Kirke

Kirken (Vor Frue Kirke i Hune) er bygget i 1100-tallet. Kirken rummer et sjældent træskærerarbejde, der viser Jomfru Maria med Jesusbarnet. I våbenhuset er en runesten fra 900-tallet.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Jetsmark Kirke 

Kirken er opført af velhuggede granitkvadre i romansk stil. I sengotisk tid omkring 1470 blev der i koret indsat hvælvinger. Kirken er rig på kalkmalerier som både i kunstnerisk og kulturhistorisk henseende er meget værdifulde.  
Har handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Jetsmark Sognegård 

Adresse: Bredgade 98, Pandrup 


Kappelborg, Skagen Kulturhus

Den gamle Kappelborg Skole i Skagen er omdannet til et kulturhus med plads til koncerter, musikskole, bibliotek, biograf, foreningsliv mm. Skagen Kulturhus blev indviet i 2012 og ligger i Skagens bymidte.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kulturhusetManegen, Sæby Kulturhus

Manegen er Sæbys kulturhus. Her findes musikskole, bibliotek, svømmehal og mange lokaler til andre kulturelle formål.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kulturhusetMusikkens Hus, Aalborg

Musikkens Hus er stedet, hvor folk mødes om store musikalske oplevelser. Et åbent og vedkommende multihus, der bringer besøgende, studerende og udøvende musikere sammen om en fælles interesse – musikken.
Læs mere om Musikkens HusRaabjerg Kirke

Kirken er opført i 1200-tallet på overgangen fra romansk til gotisk tid, hvilket kan ses på dele af kirken. Kirken er bygget af munkesten på syld af rå kampesten. Koret og det østlige parti af skibet er den ældste del af kirken.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Saltum Kirke

Kirken var oprindelig herredskirke. Den første kirke blev opført omkring 1150 som romansk granitkvadrerbygning. Omkring 1450 blev kirken ombygget til dens nuværende udseende. Kirken rummer en række senmiddelalderlige kalkmalerier, samt flere gamle træskærerarbejder og dåbshimmelen.
Har handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring

Kirken har i tidens løb undergået talrige om- og tilbygninger. Den oprindelige middelalderkirke er den nuværende kirkes tværskib. Seneste store ombygning foregik i 1924-26. Døbefonten er romansk, hugget i gotlandsk kalksten. 
Handicapvenlige adgangsforhold og handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Sct. Hans Kirke, Hjørring

Sct. Hans Kirke er indviet til Johannes Døberen. Kirkens kor, oprindeligt med apsis, er opført i ca. 1200-tallet af granitkvadrer, dens skib, som sikkert er noget yngre, overvejende af røde munkesten.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirkenSindal Bykirke

Sindal Bykirke er indviet i 1910. Med sit karakteristiske røde spir står kirken som et vartegn over byens røde tage. Den har kalkmalerier udført efter gammel italiensk stil. I korets loft er de 12 dyrekredstegn malet. Utraditionel udsmykning af dansk kirke.
Handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Sindal Gl. Kirke

Sindal Gl. Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs. 1100-tallet. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og fik kamtakket gavl og våbenhuset opført. Kirkens kor er bygget i granitkvadre, mens skibet hovedageligt består af munketegl.
Læs mere om kirken


Skagen Kirke


Skagen Kirke er op­ført i 1841 efter tegninger af  C.F. Hansen og blev ombygget i 1909-1910 af Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll, hvorved bl.a. tårnet og det markante barokinspirerede spir kom til. C.F. Hansens interiør forblev uændret mht. pulpituret.
Handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Sognegården, Hjørring

Sognegården i Hjørring blev indviet i 2005. Bygningen består af en foredragssal med tilhørende opholdsarealer, nyt klasselokale, kontor og nyt storkøkken. Bygningen er opført i en byggestil som passer ind i Hjørrings gamle bydel.
Læs mere om SognegårdenSulsted Kirke

Sulsted Kirke blev bygget ca. 1150-1200 i enkel romanske stil. Kirken er hovedsagelig bygget af kvadersten. Kirken er mest kendt for sine mange kalkmalerier, som alle er malet af Hans Maler i 1548. 
Handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Sæby Kirke

Bygget i 1400-tallet i forbindelse med karmeliterkloster. Kun kirken findes i dag. Altertavlen er et nederlandsk arbejde fra 1500-tallet. Kirken er berømt for sine sjældne senmiddelalderlige kalkmalerier. 
Handicaptoilet i bygning nær kirken. 
Læs mere om kirken


Sørig Kirke

Sørig Kirke, opført i 1901, er tegnet af arkitekt Vilhelm Ahlmann, Aarhus. Befolkningen i området tidobledes til o. 700 mennesker i 1800-tallet, og med mere end 7 km til Tversted Kirke opstod ønsket om egen kirke. Døbefonten fra 1901 er en kopi af Thorvaldsens døbefont i Københavns Domkirke.
Læs mere om kirken


Tornby Kirke

Den romanske kirkebygning er opført af granitkvadre. I 1949 blev tårnet, der var meget forfaldent, nedtaget og erstattet af et nyt i samme stil som det gamle.  
Handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirkenTversted Kirke

Kirken er bygget i 1100-tallet i sædvanlig romansk stil af tilhuggede kvadre. Altertavlen, der stammer fra omkring 1600, blev restaureret i 1938.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirkenTårs Kirke

Tårs Kirke er bygget omkring år 1200. Under en restaurering i 1990-1994 fandt man en del ”glemte” kalkmalerier, grave o.a. Indvendig har kirkens vægge flere steder været smykket med frescomalerier. 
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Uggerby Kirke

Bygget omkring år 1200 af kampesten som en almindelig romansk landsbykirke. I 1920’erne blev Uggerby kirke for lille. Man byggede derfor et stort sideskib til kirken, så der nu er tårn mod vest, med orglet, og kirkeskibet tilbygget mod syd.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirkenUndersted Kirke

Understed kirke er en senromansk teglstenskirke. Koret og skibets nordvæg er bevaret fra den oprindelige bygning. Den hører til gruppen af vendsysselske teglstenskirker.
Læs mere om kirken
University College Nordjylland, Hjørring

University College Nord hed tidligere Hjørring Seminarium. I dag kan man på stedet opnå en række forskellige uddannelser f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske og natur- og kulturformidler.
Har handicaptoilet.
Læs mere om UCN


Vesterø Kirke, Læsø

Kirken er opført af munkesten i midten af 1200-tallet. Sydmuren er dog skalmuret med små teglsten i 1777. Tårnet er opført o. 1550, og våbenhuset er bygget i 1885. Altertavlen er fra o. 1475 og stolestaderne med låger fra 1846. Kalkmalerierne fra 1500-1536 findes alle i koret.
Læs mere om kirken


Vidstrup Kirke

Vidstrup kirke har altid været uden tårn.  Den er bygget i romansk stil og hvis man skal datere kirken efter den meget gamle kirkeklokke, må den være opført omkring 1150, hvilket betyder, at den er mellem de ældste kirker på egnen.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Vodskov Kirke

Omkring år 1900 begyndte man at tale om egen kirke i Vodskov og da sagfører Anders Olesen, kom med i arbejdet blev kirkebyggeriet til virkelighed. Han betalte opførelsen af kirken og var bygherre med den fremragende P.V. Jensen Klint som arkitekt. 
Handicaptoilet i bygning nær kirken.
Læs mere om kirken


Voer Kirke

Voer kirke er en smuk og speciel kirke med tilknytning til herregården Voergaard. Kirkeskibet er i romansk stil fra ca. 1150. Siden 1400 er der bygget til og restaureret flere gange. Tilbygningerne består af tårn, våbenhus og ’Fru Ingeborgs kapel’, opført af Ingeborg Skeel i 1585. Forrest i kirken står to rigt udskårne herskabsstole fra 1621. Handicaptoilet i bygning ved siden af kirken. Læs mere om kirken


Voergaard Slot

Bag den brede voldgrav og de metertykke mure finder man Danmarks smukkeste renæssanceslot med de mest uhyggelige spøgelseshistorier og den fineste private kunstsamling. I slottets smukke Riddersal kan man bl.a. opleve koncerter.

Handicaptoilet findes ikke.

Læs mere om slottetVrejlev Kirke

Kirken er grundlagt i 1100-tallet af præmonstratenserordenen, der her i 1200-tallet byggede et nonnekloster. Den oprindelige kirke er opført i kvadersten, men ved ombygningen omkring 1400 anvendte man munkesten.
Intet handicaptoilet.
Læs mere om kirken


Volstrup Kirke

Kirken består af kor og skib foruden våbenhus. Koret er usædvanlig langt. Der er muligvis tale om en en oprindelig senromansk bygning, men dens nuværende udseende er sengotisk.
Læs mere om kirken
Vrå Kirke

Vrå kirke består af romansk skib og kor samt sengotisk tårn og våbenhus. På tårnets vestside er de oprindelig gotiske blændinger bevaret. I 1929 fandt man under under tårnet en grav fra romersk jernalder. Stedet, hvor kirken ligger, har altså været brugt som begravelsesplads og muligvis også helligsted i mange århundreder, inden kirken blev opført.
Læs mere om kirken


Øster Hassing Kirke

Øster Hassing Kirke er tegnet af arkitekt J.E. Gnudtzmann. Kirkens prædikestol menes at stamme fra ca. år 1600 og bærer 6 billedudskæringer fra i Jesu liv. Døbefonden har tidligere stået i den gamle kirke.
Har handicaptoilet.
Læs mere om kirken

 
    Welcome                     Wilkommen

Nyhedsbrev
Jeg ønsker at modtage Vendsyssel Festivals nyhedsbrev:

Køb billetter
Billetter kan købes ved indgangen fra 45 min. før koncerterne begynder. Der mulighed for på forhånd at købe billet til alle festivalens koncerter på www.vendsysselbilletten.dk eller på et af turistbureauerne.
Læs mere

Støt Vendsyssel Festival og bliv medlem af venneforeningen.  
Læs mere